Obyek Wisata Rowo Jombor Klaten: Rowo Jombor adalah satu wilayah Rawa-rawa. Rowo Jombor terdapat di lokasi Klaten,